Excursie naar Hoogstraten

Op zaterdag 30 september gaat de Heemkundekring op reis naar het Belgische Hoogstraten. Waarom juist naar Hoogstraten is een eenvoudig te beantwoorden vraag. Net als Anholt dat we eerder hebben bezocht, is Hoogstraten verbonden met de familie Salm-Salm. Lodewijk Karel … Continue reading

Nieuw artikel van Jan van Iersel

Strijd Verster en Verheyen om zetel Provinciale Staten Onder het tabblad Publicaties is een nieuw verhaal toegevoegd aan de serie Artikelen van Jan van Iersel, getiteld ‘Strijd Verster en Verheyen om zetel Provinciale Staten': de felle strijd van een Loonse … Continue reading

Openingstijden Heemkundekring

Door een toenemende belangstelling voor heemkunde en een toename van geïnteresseerde leden, die hun kennis graag binnen een werkgroepen beschikbaar willen stellen, zijn de openingstijden verruimd. Dit betekent dat belangstellenden terecht kunnen op de momenten waarop wij aanwezig zijn. … Continue reading