Excursie naar Hoogstraten

voorgevelmuseum20160128Op zaterdag 30 september gaat de Heemkundekring op reis naar het Belgische Hoogstraten. Waarom juist naar Hoogstraten is een eenvoudig te beantwoorden vraag. Net als Anholt dat we eerder hebben bezocht, is Hoogstraten verbonden met de familie Salm-Salm. Lodewijk Karel Otto van Salm-Salm, die in 1753 heer van Loon op Zand werd, is in 1721 geboren op het kasteel van Hoogstraten. Er bestaat dus een band tussen Loon op Zand en Hoogstraten. Lees verder…

We vertrekken uit Loon op Zand om 9.00 uur ’s morgens (opstappen bij De Wetering) en zijn rond 18.00 weer terug. Aansluitend op de ledenvergadering op 13 september is er een lezing (met plaatjes) als introductie op dit uitstapje naar Hoogstraten. De kosten voor de excursie (reis en gegidste rondleidingen) bedragen € 35,00 Per deelnemer. Ook niet-leden van de heemkundekring zijn welkom.

U kunt zich voor deelname aan de excursie vóór 23 september aanmelden bij de secretaris: secretaris@heemkundekringloonoptsandt.nl of via telefoonnummer 06-44416825.

Comments are closed.