Jaarprogramma

Aktiviteiten voor de komende periode

22 februari Jaarvergadering / aansluitend presentatie hoogteverschillen in Nederland
19 april Lezing
11 mei diapresentatie voor en in De Venloene
17 juni fietstocht/excursie
28 juni fotokijkdag in De Venloene
12 juli fototentoonstelling
9 september Open Monumentendag en twee historische dorpswandelingen
13 september ledenvergadering
30 september excursie
19 oktober fotokijkdag in De Venloene
23 november lezing

 

Bestuursvergaderingen vinden in 2017 maandelijks plaats op de eerste dinsdag van de maand.

Leden kunnen onderwerpen waarover het bestuur een uitspraak moet doen, uiterlijk twee dagen voor aanvang van de vergadering indienen bij het secretariaat.

 

 De data in deze agenda zijn onder voorbehoud.