Artikelen van Jan van Iersel

Jan van Iersel

Naast de gebruikelijke publicaties op papier, waaronder het vertrouwde jaarboek Straet & Vaert, wil de heemkundekring ook de website geleidelijkaan meer gaan benutten voor het langs digitale weg toegankelijk maken van publicaties over de geschiedenis van Loon op Zand. Reeds eerder zijn onder het tabblad Publicaties (zie bovenaan op de website) onder het button Verhalen van Anton van der Lee een aantal korte artikelen van Anton opgenomen. Onlangs is daar het button Artikelen van Jan van Iersel aan toegevoegd. Daarin vindt de geïnteresseerde lezer een aantal artikelen die niet of in verkorte vorm in Straet & Vaert zijn gepubliceerd:

 

Dit is een uitgebreid artikel dat niet in Straet & Vaert heeft gestaan, wél zijn beknopte versies gepubliceerd door de heemkundekringen Waalwijk en Kaatsheuvel (De Klopkei respectievelijk Aaw nieuws?).

Ook dit artikel heeft niet in Straet & Vaert gestaan. Wél een beknopte versie in Aaw nieuws? van heemkundekring De Ketsheuvel.

Een ingekorte versie van dit artikel is in Straet & Vaart 2010 verschenen onder de titel ‘Van Oude Bosschebaan naar Bosscheweg’.

Dit artikel bevat het gerechtelijk onderzoeksdossier van de aanslag en is te zien als een bijlage bij het artikel ‘Van ereschoten tot aanslag. Hoe Loon op Zand zijn nieuwe schout Pieter van den Hummel inhaalde’ in Straet & Vaert 2011.

Dit artikel is niet eerder gepubliceerd.

Dit is een zeer uitvoerig artikel dat na een deel ter introductie (Nog iets) bestaat uit de delen 1 tot en met 7. Voor een samenvatting zie Straet & Vaert 2016.

 

Al deze artikelen hebben eerder op de persoonlijke website ‘janvaniersel’ gestaan (die inmiddels niet meer online toegankelijk is).

Nieuwe publicaties die niet of in verkorte vorm in Straet & Vaert zullen verschijnen zijn in voorbereiding.

Deze gegevens mogen gebruikt worden onder verwijzing naar: Jan van Iersel, www.heemkundekringloonoptsandt.nl.