Lezing op 20 april over het gezin XXL door Ad Rooms

NaamloosNa een succesvolle reeks van lezingen over het Rijke Roomse Leven en de tradities en gebruiken rond Sint Nicolaas, presenteert Ad Rooms een nieuwe lezing over grote gezinnen; het gezin XXL.
Met grote gezinnen worden huishoudens bedoeld met minimaal 8 kinderen tot liefst 28 kinderen.

De lezing geeft duidelijkheid over de geschiedenis van hele grote gezinnen. Waarom zijn ze ontstaan, wat zijn daarvoor de verklaringen, hoe groot was de invloed van de kerk daarop en welke  andere oorzaken speelden een rol?

Aan de orde komt verder hoe grote gezinnen leefden. Wat speelde zich af, hoe beleefden moeder, vader en de kinderen zelf hun eigen jeugd? Hoe ging dat aan tafel, welke afspraken waren er? Hoe reageerde de buitenwacht? Welke afspraken golden en hoe en waar sliepen ze allemaal? Wat kwam er op tafel. Hoe werd de zaak financieel gerund en wat gebeurde er met verjaardagen en op andere feestdagen? Hoe verliep de dagelijkse gang van zaken en was er voldoende kleding? Droegen de gezinsleden elkaars schoenen? Hoe ging dat met baden en wassen? Hoe vermaakten ze zich en gingen ze wel eens op vakantie?

De lezing geeft op al deze vragen wel een antwoord, al was het wel zo dat er op grote gezinnen geen sjabloon is te leggen. Overal werd er wel anders met bijvoorbeeld veel mensen aan tafel omgegaan, maar duidelijk is wel dat er heel creatief met problemen werd omgesprongen.

De lezing geeft ten slotte een beeld van grote gezinnen nu? Bestaan ze nog dan? En het antwoord is: ja!

Ad Rooms is journalist, auteur en spreker. Hij werd geboren op 7 juli 1949 in Kruisland en groeide op in een katholiek gezin.

De presentatie is op woensdag 20 april 2016, bij het gilde St, Hubertus, Klokkenlaan 21, Loon op Zand

Aanvang 19:30 uur. Entree is voor leden gratis, niet leden betalen € 2,50 p.p.