Attentiesteen – Gerlachusklooster

Locatie: ingang Venloene

De Zusters van Schijndel, die sinds 1899 in Loon op Zand het katholiek lager onderwijs voor meisjes verzorgden, namen in 1923 ook de zorg voor de bejaarden op zich. In september 1926 betrokken zij hun nieuwe klooster annex gasthuis in deze straat die derhalve de naam Gasthuisstraat kreeg en sinds 1953 Van Rijckevorselstraat heet. Na het vertrek van de zusters in november 1970 werd het gebouw van de Tilburgse architect Jos Donders begin 1971 gesloopt. Toen werd het nieuwe bejaardencentrum De Venloene zichtbaar dat sinds april 1969 was opgebouwd in de tuin van het klooster. De Venloene, een ontwerp van architect Hub Prins uit Kaatsheuvel, werd officieel geopend op 5 juni 1971 en is 34 jaar lang in gebruik geweest. Ook dit gebouw werd in maart/april 2005 gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe Venloene, waarvan de opening plaatsvond op 17 april 2008.