Attentiesteen – Meisjesschool Sint-Gerlachus

Locatie: Hoek Van Rijckevorselstraat Gerlachusstraat

Op de hoek Van Rijckevorselstraat-Gerlachusstraat stond eens de meisjesschool Sint-Gerlachus. De aanvankelijk vierklassige school aan de Gasthuisstraat 11 (sinds 1953 Van Rijckevorselstraat 17) werd in gebruik genomen op 17 september 1923. Ontwerper was de Tilburgse architect Jos Donders. In augustus 1929 werd het gebouw uitgebreid tot zes lokalen en in de jaren 1950-1951 kwamen er nog drie lokalen bij voor het Voortgezet Gewoon Lager Onder­wijs (V.G.L.O.). Een van de lokalen werd later gebruikt voor de kleuters. Tot 1966 werd de school geleid door de Zusters van Schijndel. Het gebouw is in gebruik gebleven als gemengde basis­school tot 1984, waarna het in het voorjaar van 1985 werd afgebroken.