Attentiesteen RK kerk St. Jans Onthoofding

Locatie: voor de Toren

De rooms-katholieke kerk Sint-Jans Onthoofding, gebouwd in de stijl van de Kempische gotiek, is een rijksmonument. Het gebouw werd in 1392 gesticht. Het priesterkoor met aansluitend een rechthoekig zaalkerkje moet rond 1400 zijn gerealiseerd. In de vijftiende eeuw begon men met de bouw van de toren, waarin in 1460 de eerste luidklok werd gehangen. Vanaf 1521 werden de twee kruiskoren (het transept) aangebouwd, alsmede de twee lagere zijbeuken aan weerszijden van het middenschip en de huidige Mariakapel. In 1879 werd de kerk uitgebreid met een doopkapel ten zuiden van de toren en in 1928-29 werden naast de beide kruiskoren twee nieuwe zijbeuken aangebouwd (architect H.W. Valk). De nieuwe zuidbeuk aan de Kerkstraat werd tijdens de bevrijdingsdagen eind oktober 1944 verwoest en werd in 1951 in een geheel andere stijl herbouwd naar een ontwerp van architect E. Nijsten.