Jaarvergadering van 13 november gaat niet door

Loon op Zand, 10-11-2021

Beste Heemkunde leden,


We komen als bestuur tot de conclusie, dat we ook deze komende jaarvergadering van 13-11
moeten afzeggen. We vinden dit heel vervelend en we zien zelf dat dit niet anders kan dan op
het allerlaatste moment.
Het risico dat, ondanks de vaccinaties en het testen, er leden onder ons ziek zouden kunnen
worden omdat we de jaarvergadering willen laten doorgaan, nemen we niet. Daarvoor zijn jullie
ons te lief.

Dat betekent weer wel, dat er een aantal punten blijven liggen zoals kascommissieondertekening, maar nu ook onze toekomst met een nieuwe locatie.
Dat laatste zijn we wel verplicht om in de ledenvergadering te brengen; dat gaan we dan ook
doen, maar dan digitaal.

In de loop van volgende week krijgen jullie daar allen via de email, post of in de brievenbus
informatie over en kun je laten weten wat je mening hierover is.
Het is niets anders, liever doen we dit in overleg met jullie, maar dit is overmacht en dus lossen
we het op zoals boven omschreven.


Mochten jullie hierover vragen hebben, of over iets anders wat in de jaarvergadering aan de
orde zou komen, laat het dan weten via mijn email: voorzitter@heemkundekringloonoptsandt.nl


Wél kunnen we u melden, dat ons jaarboek Straet & Vaert 2021, net zoals het afgelopen jaar
bij u afgegeven zal worden. Rondbrengers krijgen dag en tijd snel te horen van de Werkgroep
Activiteiten om de jaarboeken op te halen.


Namens het bestuur,
Kees Hesselmans en blijf aub in goede gezondheid

Reacties zijn gesloten.