Bestelling Canon van Loon op Zand

Met onderstaand formulier kunt u de Canon van de gemeente Loon op Zand bestellen bij onze Heemkundekring. De prijs van de Canon bedraagt € 7,50 per stuk. Voor verzending komt daar nog bij:

1 stuks               € 3,00
2-12 stuks          € 4,00
13-60 stuks        € 7,00
meer dan 60:     gratis

Nadat u het formulier hebt verzonden en het bovenstaande bedrag hebt gestort op de bankrekening van de Heemkundekring, onder vermelding van “Bestelling Canon”, krijgt u de canon toegestuurd. Indien de naam die u in dit formulier invult afwijkt van de naam die behoort bij het bankrekeningnummer, dan graag de hier ingevulde naam vermelden op de betalingsopdracht.

Bankrekening: Rabobank te Loon op Zand, rekeningnummer: IBAN NL31 RABO 0129 7984 95, t.n.v. Heemkundekring Loon op Zand.

Titel *
Naam *
Adres *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon
E-mail
Gewenst aantal Canons *

Een * betekent dat u hier iets in moet vullen.