Straet & Vaert – inhoud

Inhoud Straet & Vaert 1981 t/m 2021

Lijst van schrijvers en de artikelen die ze schreven voor de jaarboeken Straet & Vaert die verschenen in de jaren 1981 t/m 2021.

De plaatsing van een asterisk achter een artikel geeft aan dat dit door meer personen is geschreven en dat de schrijver dus mede-auteur is. Vervolgens zijn aangegeven het jaartal en het nummer van de pagina waarop het artikel begint.

De jaarboeken 1993, 1994 en 2007 zijn themaboeken met een titel.

  • Ses boogscheuten weeghs (1993) heeft als ondertitel Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding.
  • Cees Pijnen­burg schreef Wij maakten het zelf mee. Herinneringen van Loonse mensen aan bezetting en bevrijding (1994).
  • Jan van Iersel en Jan Vera zijn de schrijvers van Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier (2007).

In het overzicht hieronder vindt u de auteurs in alfabetische volgorde van de achternaam.

Auteur Artikel Jaar Pagina
       
Bas Aarts Kasteel Loon op Zand: een vertekend beeld? 1991 28
       
Drs. J. Adriaansen De toponiemen binnen de gemeente Loon op Zand 1988 19
       
Leo Adriaenssen Turf in tijden van tegenspoed. Een verhaal over het Loonse lijden onder de Bossche boosaardigheid 2002 77
       
Emile van Beers Het onderwijs in Loon op Zand en Kaatsheuvel (1) 1981 52
  De pastoors van Loon op Zand * 1981 58
  Een historische fietstocht * 1981 67
  De brigade Loon op Zand van het Corps Marechaussee 1982 16
  Het onderwijs te Loon op Zand en Kaatsheuvel (2) 1982 22
  De pastoors van Kaatsheuvel 1982 30
  Over brand en brandweer in het oude Loon op Zand * 1983 3
  De Brabantse koffietafel 1983 40
  Hoe in Loon op Zand gestraft werd 1984 48
  Toponymen in de gemeente Loon op Zand 1985 12
  Hoe de heerlijkheid Venloon bestuurd werd 1986 46
  Van Nieuwjaar tot Silvester: de voornaamste dagen van het jaar 1987 8
  Oud Loon, mijmeringen 1988 77
  Volksgeneeskunst in en rond Loon op Zand 1990 3
  Een zeer oude vorm van belasting 1990 10
  Een overgeleverd dorpsverhaal 1990 47
  Gebruiken rond ziekten, sterven en begraven 1991 11
  Bomen en struiken on ons Heem 1992 45
  Drie geslachten Jan de Jager 1992 50
  Driekoningen * 1992 53
  Onze Lieve Vrouw van Loon op Zand in kerk en veldkapel * 1993 39
  Volksverhalen uit Loon op Zand en omgeving 1995 109
  De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand 1996 77
  Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking 1996 85
  Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand * 1997 103
  Over bid- en devotieprentjes – 1 * 1998 109
  Beschermtegels op huizen in Loon op Zand * 1999 7
  Over bid- en devotieprentjes – 2 * 1999 69
       
Jan van Beers De optocht 1991 44
  Driekoningen * 1992 53
  Driekoningen zingen meej mukaor 1992 55
       
Piet van Beers Pieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren * 1998 7
       
Pieter A. van Beers Een zonderlinge pastoor 1984 80
  De eerste parochie van Kaatsheuvel 1984 91
  Beroepentelling 1810, 1830, 1855 1984 96
  Munteenheden in en rond Venloon 1986 16
  Reglement van policie 1823 * 1991 37
       
Truus Bennebroek-van Noije In memoriam zuster Alexia van Rixtel 2001 27
       
John Boeren De rechtspraak in Loon op Zand in de achttiende eeuw 1996 7
  De dienaar van justitie 1996 23
  Eenmaal, andermaal… de armen verkocht 1997 29
  Een onverwachte erfenis 1997 55
  De pastorie honderd jaar oud * 1998 13
  Doktersverklaringen in Loon op Zand 1760-1810 1998 71
  De financiën van de Loonse kerk 1640-1652 * 1999 37
  Van Voorst naar Loon… een korte geschiedenis van de familie Jansen 1999 91
  Voorvader gezocht… en gevonden! 2000 45
  Leeuwen in de mist 2000 105
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 2 * 2001 83
  Bewoningsgeschiedenis Kerkstraat 2002 53
  Albertine de Dongelberghe, vrouwe van de heerlijkheid Loon op Zand 2003 57
  De Vrede van Aken in Loon op Zand gevierd 2004 59
  De dorpsrekeningen van Loon op Zand 2004 73
  Een oud portret op het kasteel * 2004 79
  De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 2 2005 93
  Statistische gegevens heerlijkheid Loon op Zand, 1785 2005 118
  De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 3 2006 87
  Typisch Loons …: de familie Snoeren 2006 127
  Loonse slachtoffers bij de watersnood van 1853 2009 63
  Typisch Loons… (2): de familie Beunis 2009 121
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 10 * 2010 99
  De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 4 2010 119
  Burgerlijke stand 1811-2011: twee honderd jaar bronnen voor historisch onderzoek 2011 85
  Wandelen door het Loon op Zand van 1828 2011 113
  Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 2) 2012 141
  Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 3) 2014 105
  Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 4) 2015 125
  Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 5) 2017 123
       
Brabants Mulderinneke (Anneke Teurlings) M’n moeke 1991 53
  Thuis 1992 39
       
Rien Brands Dertig jaar Katholieke Bond voor Ouderen, afd. Loon op Zand 1989 24
       
Frans van Bree De pastoors van Loon op Zand * 1981 58
  De pastoors van Kaatsheuvel * 1982 30
  Over brand en brandweer in het oude Loon op Zand * 1983 3
       
Toon Brekelmans Kerkvisitatie te Loon op Zand, 11 april 1572 1984 3
       
Ellie van den Broek Archeologische vondsten Klokkenlaan – Kasteellaan 2013 149
       
Jack Coomans DNA, een nieuw gegeven in de genealogie 2017 77
       
Theo van Doorn De kosterij * 1993 73
  Leken werken in en om de kerk 1993 113
       
Ad Engel Cultuurhistorie in Landgoed Plantloon 2013 87
       
Paul Faes MASt 8/VI, vergeten munitiedepot in de duinen 2019 7
       
Henk Freijer Markante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 * 2017 133
  Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 * 2018 95
  Markante panden-3. Hoge Steenweg 66 * 2019 91
       
Erik Gelevert De oudste oorkonden betreffende Loon op Zand * 1981 31
  De bevrijding van Loon op Zand 1985 64
  Zes eeuwen Sint Janskerk 1993 9
  De Fraters van Tilburg 1993 57
  De kosterij * 1993 73
  Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom * 1993 79
  De klokken 1993 91
  Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne 1996 37
  Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand * 1997 103
  De pastorie honderd jaar oud * 1998 13
  Over bid- en devotieprentjes – 1 * 1998 109
  Het primair onderwijs in Loon op Zand 1999 61
  Over bid- en devotieprentjes – 2 * 1999 69
  Postkantoor Loon op Zand en de mensen die er werkten – 1 2000 47
  Bij het 100-jarig bestaan van Villa Castellanie 2001 53
  De rentmeesters Verheyen van Loon op Zand 2002 131
  Loonse ondernemers van toen – 3 * 2003 101
  Een generatie Verheyens: Jhr Mr J.B.A.J.M. Verheyen en zijn broers en zusters 2003 119
  Loonse ondernemers van toen – 4 * 2004 85
  De bewoners van kasteel en villa en die hen dienden 2004 101
  Acht Verheyens in erefuncties verbonden aan Loonse muziekverenigingen 2005 121
  De televisietoren een halve eeuw oud 2006 83
  Meester Jan Baptist van Opstal, leven en loopbaan van een markant onderwijzer 2006 97
  De Oude Huisplaats en Toontje Hoffman * 2008 91
  Een artistiek fotografenduo in Loon op Zand * 2008 99
  Loonse ondernemers van toen – 7 2008 137
  Loonse ondernemers van toen – 8 * 2009 97
  Loonse ondernemers van toen – 9 * 2010 71
  Het testament van pastoor G.F.M. van den Panhuijsen 2012 131
  Van kasteelhoeve tot boerderij Beukenhorst 2015 101
  Interview met de honderdjarige Piet Horvers * 2016 9
  De huizen van het Land van Kleef en hun bewoners 2017 81
  De meisjesjaren van Jo Broeders-Hamers in het Land van Kleef * 2017 99
  De jeugd van Sjaak Ligtenberg * 2017 105
  Lia en Ad Kuijpers verhalen over hun jeugd in het Land van Kleef * 2017 111
  Fotoreportage: de verdwenen panden van Brands in de Weteringstraat * 2020 115
  Een klein delict met grote gevolgen: de meineedprocessen tegen twee inwoners van Loon op Zand 1899-1900 2021 83
       
Joke van Gils De katholiciteit van het gilde 2010 123
  De gemeentelijke armendokters en de strijd om een huisarts in Loon op Zand 2011 89
  Het slapende gilde Sint Crispijn 2013 65
  De drooglegging van de kermis in 1920 2013 123
  Siem de Ridder vertelt 2015 9
  Interview met de honderdjarige Piet Horvers * 2016 9
  Nelis van den Hoven aan het woord * 2016 93
  De meisjesjaren van Jo Broeders-Hamers in het Land van Kleef * 2017 99
  De jeugd van Sjaak Ligtenberg * 2017 105
  Lia en Ad Kuijpers verhalen over hun jeugd in het Land van Kleef * 2017 111
       
Berry van Gorkum De Efteling en zijn bewoners: Boerderij annex bierbrouwerij De Couwenberg 2010 89
  Verwantschap tussen de bevolking van Loon op Zand en Paulus I van Haastrecht 2011 75
  Zij dienden onder Napoleon. Bewoners uit onze gemeente in het leger van Napoleon 2019 31
       
Marij en Piet van Gorkom-Gielen De Moerse schoolstrijd van pastoor Kamp 2012 95
       
Kees Grootswagers Het ontstaan van het Nederlands Hervormd kerkje aan de Zuidhollandsedijk 1995 85
  Gedicht aan een notaris 1997 95
  De gemeente “Loon op Zand en Kaatsheuvel” 1998 59
  Schaapskuil gerestaureerd * 1998 127
  De hond en de hondenkar in Loon op Zand 2002 65
  De pastoorslijst van De Moer 2003 49
  De M.A.St. 2005 99
  Dr. J.S. van Beurden, een Kaatsheuvelse voorvechter voor de middenstand 2006 39
  Rosagaerde 2008 129
       
Corrie Haest-van Opstal In de schaduw van de Loonse toren 1997 13
       
Jan Hamers De dag des Heren 1993 33
  Luisterrijke Sacramentsprocessies * 1993 35
  Onze Lieve Vrouw van Loon op Zand in kerk en veldkapel * 1993 39
  Bankenverpachting, een zitplaats bij opbod 1993 71
  Van parochiehuis naar De Hoorn 1993 99
  Onder de kromstaf, Katholiek verenigingsleven 1993 103
       
Jo Hamers HAVRO: Van jute zakken tot sporttassen 2011 41
       
Henk Hiddink Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand * 1992 57
       
Jan van Hoof Toen Loon onder Beek viel. Loonse kerkgeschiedenis van 1233 tot 1559 2016 111
       
P.W. (Willem) van den Hoven Tramramp in Loon op Zand 1995 105
       
Jan van Iersel Het Oranjeplein in de jaren vijftig 2005 9
  De heerbaan Breda – ’s-Hertogenbosch. Hoe Loon op Zand een vergeefse strijd voerde tegen het zand 2006 63
  Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier * (Jaarboek Straet & Vaert 2007) *    
  Jan Peijnenburg, de eerste boswachter van de Loonse en Drunense Duinen 2008 9
  Jan Peijnenburg, boswachter in oorlogstijd 2009 7
  Loonse looiers (1): Lederfabriek Wagemakers * 2010 11
  Harrie Wagemakers over het ontstaan van muziekkorps Concordia * 2010 59
  Van Oude Bosschebaan naar Bosscheweg 2010 105
  Loonse looiers (2): Chroomlederfabriek Vromans * 2011 7
  Van ereschoten tot aanslag – hoe Loon op Zand zijn nieuwe schout Pieter van den Hummel inhaalde 2011 53
  De Moerse schoolstrijd 1896-1897 2011 121
  Jan Gerlach Verbeek, De Loonse jaren (1802-1824) van een protestantse secretaris en notaris 2012 67
  Loonse looiers (3): Lederfabriek Hollandia * 2012 7
  Loonse looiers (4): Lederfabriek Verschuren * 2013 7
  Burgemeester Van den Hummel aan de slag 2013 97
  Loonse looiers (5): Brands  * 2014 9
  Een kostbaar proces tegen Udenhout na Engels-Russische invasie in 1799 2014 55
  Loonse looiers (6): Schoenmakers * 2015 17
  Jacobus Steenbergen en de armenzorg 2015 61
  Loonse looiers (7): Baeten en Michielsen * 2016 27
  Straetse en Vaertse twisten 1840-1856 2016 67
  Loonse looiers (8): Verster en andere vroege looiers * 2017 27
  Naar de fraterschool in de jaren vijftig 2018 75
  Stoomschoenfabriek Neerlandia * 2018 43
  Naasting parochiekerk Loon op Zand (1798-1823) 2019 49
  Handboogschutterij Doelen Salm Salm * 2019 65
  De oprichting van het Ambrosiusgilde * 2020 65
  Drama onder de schietboom * 2020 97
  De verzelfstandiging van de parochie Kaatsheuvel 2021 63
       
Tiny van Iersel-Brouwers Zoeaven in Nederland en Loon op Zand 1982 50
  Gedeelte uit het parochiearchief tijdens de bezettingsjaren 1985 71
  De heilige Gerlachus, kluizenaar 1987 21
  Uit het oorlogsdagboek van pastoor Schoenmakers 1989 19
  De Jonge Werkman/Katholieke Arbeiders Jeugd 1990 30
  Uno Animo bestaat 70 jaar 1996 93
  Van kruidenierswinkel tot superette, De winkel van Jan Maas 1998 121
  Louis Maas, beeldend kunstenaar 1999 65
  De brigades Marechaussee in de gemeente Loon op Zand 2000 119
  Strubbelingen bij de afsluiting van de Kraanvensepad 2001 47
  De Loonse Boerinnenbond (K.V.O.) 2002 121
  Loonse jongens in Nieuw-Guinea 1958-1962 2003 7
  De voorgeschiedenis van heemkundekring “Loon op ’t Sandt” 2004 7
  Loonse ondernemers van toen – 5 2005 47
  Loonse ondernemers van toen – 6 2006 49
  Loonstars: zestien weekenden van sportieve verbroedering 2008 161
  Loonse ondernemers van toen – 8 * 2009 97
  Loonse ondernemers van toen – 9 * 2010 71
  De restauratie van de torenkruisen van de St. Jan te Kaatsheuvel 2010 115
  Loonse ondernemers van toen – 10 2011 45
  Van Jeugdnatuurwacht tot Loonse Natuurverkenners 2012 55
  Acht maal goud in de Van Salm-Salmstraat en het ontstaan van de buurtvereniging 2013 53
  Veertig jaar basisschool De Blokkendoos 2014 43
  Loonse ondernemers van toen – 11 2015 53
       
Gerard Jansen Gedwongen winkelnering te Kaatsheuvel en Loon op Zand 1987 67
       
Louis Janssen Michiel van Esch op zijn praatstoel 1992 31
  Zorg voor de armen 1993 69
  De kosterij * 1993 73
  Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom * 1993 79
  Opmerkelijk feit….. de klokken moesten het laten afweten 1993 93
  Met missie meer kerk 1993 107
  Communicatie niet alleen van de kansel, Rond de Toren 1993 111
  Zesde eeuwfeest van Loonse parochiekerk 1995 69
  De veldkapel van Loon op Zand 1997 37
  De pastorie honderd jaar oud * 1998 13
  Loonse ondernemers van toen 2001 79
  Loonse ondernemers van toen – 2 2002 99
       
Diny Kemmeren Een Kaatsheuvels lied rond 1860 * 1981 20
  Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster * 1991 54
  Jan den boswachter (Jan Peijnenburg) 1997 7
       
Jos Kerkhof De muntvondst in De Moer in 1908 * 1981 3
  De oudste oorkonden betreffende Loon op Zand * 1981 31
  De familienamen in de gemeente Loon op Zand 1981 82
  Bibliografie van de geschiedenis van Loon op Zand 1982 39
  De Waterstaatskerk van Kaatsheuvel (1834-1913) * 1982 63
  Kloklijstgevels in de gemeente Loon op Zand 1982 76
  De persoonsnamen in de rentmeesterboeken 1983 51
  De oorsprong van het gilde 1984 36
  P.A. van Beers: een herwaardering 1984 67
  Straatnaamgeving, heemkundig gezien 1985 5
  Uit de fotocollectie van de heemkundekring 1986 55
  Handelsdrukwerk uit de dertiger jaren 1986 62
  Het oude kerkhof van Loon op Zand 1987 54
  Loon op Zand in 17e eeuwse bronnen * 1988 24
  De familie Swaans te Loon op Zand 1989 35
  Loon op Zand in 18e eeuwse bronnen * 1989 51
  Propaganda gasverbruik in de dertiger jaren 1990 18
       
W.H.Th. Knippenberg Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van Loon op Zand 1995 61
       
Karel Laurijssens De ontwikkeling van de landbouw in onze streek in de vroege Middeleeuwen 1986 72
       
Anton van der Lee De eerste prehistorische boeren in Loon op Zand 1982 3
  Het voormalige jagersgilde van de Molenstraat 1982 35
  Herinneringen aan P.A. van Beers 1984 60
  Mensen van Kraanven en Duiksehoef in de 20e eeuw: een historische wandeling 1985 19
  De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie 1986 4
  Een gepolijste stenen bijl van de Kasteellaan 1987 3
  De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie (2) 1987 32
  Een oliemeulen op de Molenstraat 1988 3
  Een feestgids van de Kon. Erk. Harmonie “Concordia” uit 1930 1991 5
  De turfvaart van Venloon naar Den Bosch 1991 16
  De landschappelijke ontwikkeling van de Loonse en Drunense Duinen 1992 5
  Ze hebben mijn karresporen weggehaald! 1996 27
  IJzertijd-aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen, Het relaas van een restauratie met hindernissen 1996 55
  Het paard als trekdier 1997 43
  De kar als transportmiddel op de zandgronden 1997 79
  Het speelgoed uit mijn kinderjaren 1998 53
  Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 1 1999 45
  Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 2 2001 101
  Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 3 2002 45
  Een gouden bruiloft op het Kraanven, 1943 2003 75
  Duitse oorlogsfoto’s van 12 mei 1940 betreffende Loon op Zand 2006 123
  Met pastoor Muré het crisisjaar 1932 door 2008 93
  Voorhistorische jagers bij het Leike- en Plakkeven 2009 65
  Arme pastoor Muré 2012 125
  De Amsterdamse familie Van Loon en Loon op Zand * 2015 43
  Oogsten in het midden van de vorige eeuw: een persoonlijke terugblik 2016 57
  De memoires van Marie Beerens (1903-1998) – 1 2017 7
  De memoires van Marie Beerens (1903-1998) – 2 2018 7
  Huis ter Heide van Dolle Dinsdag tot 31 maart 1945 2020 103
       
Hans van Lier Een artistiek fotografenduo in Loon op Zand * 2008 99
       
Jos van Lier Het notarishuis te Loon op Zand 1984 16
       
Anthony Maas Markante panden-3. Hoge Steenweg 66 * 2019 91
       
Albert Megens Die jongen uit Den Doel 2015 75
  In godsnaam, waar blijft vader toch? 2017 57
       
Jozef Mertens De thesisprent van Theodoor van Immerseel uit 1652 2003 113
       
Augustinus van der Mespel Het tragische levenseinde van Bernard Pijnenburg in Japanse krijgsgevangenschap 2015 79
       
Eric Michgelsen De melkrijder uit het Kraanven. Ter nagedachtenis aan Toon van der Made 2019 87
       
Reinier Mieris Mensen van toen en nu (1): Zuster Aniceta 1982 20
  Mensen van toen en nu (2): Piet van Corstanje 1982 27
  De Nederlands-Hervormde kerk 1983 37
  De Zusters van Oirschot en Huize Bethlehem 1984 34
  Pastoor Emile Rietra 1984 56
  In de ogen van Reinier Mieris 1986 24
       
       
Berry Moonen De financiën van de Loonse kerk 1640-1652 * 1999 37
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur 2000 37
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 2 * 2001 83
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 3 2002 107
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 4 2003 93
  Reparaties aan de klokken en de kerktoren van Loon op Zand. Hendrik Verhees als aannemer 2004 49
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 5 2004 69
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 6 2005 33
       
Pastoor Em. Muré De Heren van Venloon 1983 72
       
Tonny van de Nostrum-van Rooij Op ’t Bergeind 2006 9
       
Frans van Nuenen Bewoningssporen uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd op de Kraanvensche heide, gemeente Loon op Zand 1988 59
       
Piet den Otter De kadastrering van de gemeente Loon op Zand 1826-1832 2014 69
  Markante panden-3. Kraanven 10 2019 91
       
Bertus van Onzenoord Café Van Onzenoord: een kwart eeuw Loonse gezelligheid 1999 17
  De Oude Huisplaats en Toontje Hoffman * 2008 91
       
Berndt Pijnenburg Mijn jeugdjaren in Nederlands-Indië en de repatriëring 2015 87
       
Cees Pijnenburg Een Kaatsheuvels lied rond 1860 * 1981 20
  Reglement van policie 1823 * 1991 37
  Ziekentriduüm 1991 48
  Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster * 1991 54
  Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar 1992 15
  Een nieuwjaarswens uit 1873 1991 62
  Luisterrijke Sacramentsprocessies * 1993 35
  Gerlachus, “tweede patroonheilige” 1993 43
  Voetprocessie naar Den Bosch 1993 45
  Loon op Zand zijnen Koning 1993 47
  De Zusters van Schijndel 1993 49
  Ziekentriduüm, een weldaad 1993 67
  Misdienaar zijn, een voorrecht 1993 77
  Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom * 1993 79
  De monstrans, uniek meesterwerk 1993 85
  Het orgel 1993 87
  Een oud uurwerk in ere hersteld 1993 89
  Wij maakten het zelf mee, Herinneringen van Loonse mensen aan bezetting en bevrijding (Jaarboek Straet & Vaert 1994)    
  Van openbare school tot de Hoorn 1995 89
  De tram door Loon op Zand 1996 59
  Een Loonse bisschop, Michel Coomans 1997 61
  Pieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren * 1998 7
  Zorg voor zieken en kraamvrouwen, Wit-Gele Kruis Loon op Zand/De Moer 1928-1995 1998 31
  Corry Bink, wereldkampioene 1999 29
  Honderd jaar katholieke school in Loon op Zand 1999 53
  Concordia 2000 7
  Kick-Off, een niet alledaagse jeugdvereniging 2001 7
  Honderd jaar Rabobank in de gemeente Loon op Zand 1903-2003 2002 7
  Heemkundekring “Loon op ’t Sandt” 25 jaar 2004 21
  Tachtig jaar herensociëteit Amicitia 2005 39
  Jan van den Broek, Pavonsoldaat 2005 85
  Loon op Zands Jeugdkoor 2005 111
  Lijst van de leden van herensociëteit Amicitia 1925-2006 2006 135
       
Cornelia Pijnenburg Oorlogsdagen 2015 93
       
Cees van der Poel De muntvondst in De Moer in 1908 * 1981 3
  De bevolkingsregistratie van 1810 1981 74
       
Hub Prins Loon op Zand zoals het was: het Oranjeplein (los) 1981 124
  De Waterstaatskerk van Kaatsheuvel (1834-1913) * 1982 63
       
Redactie Boerderij-interieurs in de Duinen 1983 45
  Brief- en nota-hoofden 1983 62
  Pastoor Em. Muré 1983 64
  P.A. van Beers: een bibliografie 1984 77
       
C.P.E. Robidé van der Aa Het kasteel van Loon op Zand 1984 20
       
Jan van Rooy Loon op Zand in vroeger jaren 1990 53
       
Nico Roymans Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand * 1992 57
       
Ben Smit Schoenendozen en oude foto’s 1981 63
  Een historische fietstocht * 1981 67
  Loon op Zand in 17e eeuwse bronnen * 1988 24
  Loon op Zand in 18e eeuwse bronnen 1989 51
       
Gerard Spapens Uit het gevangenisregister 2018 67
       
Lia Stadhouders-van den Broek Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 7 2006 115
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 8 2008 151
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 9 2009 111
  Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 10 * 2010 99
       
Kees Stadhouders Fotoreportage: de verdwenen panden van Brands in de Weteringstraat * 2020 115
       
Anton Stalpers Markante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 * 2017 133
  Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 * 2018 95
       
Drs. H. Stoepker Zoeken en vinden 1981 13
       
Anneke Teurlings (zie: Brabants Mulderinneke)    
       
Huib Timmermans De verdwenen Oude Loonse Molen  2020 55
       
Lauran Toorians In memoriam Jan Toorians 2000 29
  De wijding van de kerk Sint Jans Onthoofding 2000 131
  Hoe Paulus van Haastrecht in Loon op Zand kwam: de koop van Loon en wat vooraf ging 2001 33
  “Nieuwe” en oude stukjes heerlijkheidsarchief 2001 109
  De naam Kaatsheuvel en Hendrik van Kets 2002 115
  Een schepenstuk uit 1497: twee misbegrepen erfeniskwesties en het Gulden Vlies in Loon op Zand 2003 23
  Een Loonse koloniste in Nieuw Amsterdam (1652) 2004 45
  Een oud portret op het kasteel * 2004 79
  Te Nijmegen vernield. Notaris J.H. van Loon en het heerlijkheidsarchief Loon op Zand 2004 97
  De Couwenbergse molen * 2006 91
  De etymologie van Efteling: ‘achterling’ 2008 85
  De vroegste gegevens over Bernse Hoef en Duikse Hoef 2011 131
  Archiefsprokkels * 2011 143
  Waar lag Loon op Zand in 1269? 2012 151
  De Amsterdamse familie Van Loon en Loon op Zand * 2015 43
  De joodse begraafplaats aan de Horst in Kaatsheuvel 2017 137
  Jaarmarkten en kermis in Loon op Zand 2018 31
  Loonse turf voor de Duitse Orde in Vught 2021 59
  De Kraanvense Berg onder hoogspanning 2021 125
       
Marja van Trier Pieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren * 1998 7
  Tonpraoten in De Hoorn. Het begin van het tonpraoten in Loon op Zand 2017 61
       
Abraham van der Velden De geschiedenis van mijn dorp 1988 7
       
Corry van Veldhoven-van Esch Terugblik in een verleden tijd 1996 89
  Terugblik in een verleden tijd-2 1997 83
  Terugblik in het kloosterleven van drie Loonse zusters 1998 89
  Postkantoor Loon op Zand en de mensen die er werkten – 2 2000 85
       
Jack Vera Het reglement voor de heerlijkheid, 1686 1983 17
  Het dorpsbestuur in de tweede helft van de 17e eeuw 1984 28
  Het tragisch einde van een radicaal bestuur in 1798 1985 35
  Troebelen in 1797 1986 37
       
Jan Vera De muntvondst in De Moer in 1908 * 1981 3
  Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster * 1991 54
  Handboogschutterij “Doelen Salm Salm” 1992 40
  Voor outer en herd, De gilden van Loon op Zand 1993 95
  Loonse jongens in Indië 1995 7
  Beschermtegels op huizen in Loon op Zand * 1999 7
  Sint Jansgarde, een jeugdbeweging uit de jaren vijftig 2003 81
  Loonse ondernemers van toen -3 * 2003 101
  Zand erover en ploegen. De berging van een gesneuvelde Duitse soldaat 2004 65
  Loonse ondernemers van toen – 4 * 2004 85
  De missie van father Harrie van der Steen, een levenswerk van vijftig jaren 2005 55
  Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier * (Jaarboek Straet & Vaert 2007) *    
  Loonse looiers (1): Lederfabriek Wagemakers * 2010 11
  Harrie Wagemakers over het ontstaan van muziekkorps Concordia * 2010 59
  Loonse looiers (2): Chroomlederfabriek Vromans * 2011 7
  Archiefsprokkels * 2011 143
  Loonse looiers (3): Lederfabriek Hollandia * 2012 7
  Loonse looiers (4): Lederfabriek Verschuren * 2013 7
  Loonse looiers (5): Brands  * 2014 9
  Loonse looiers (6): Schoenmakers * 2015 17
  Loonse looiers (7): Baeten en Michielsen * 2016 27
  Nelis van den Hoven aan het woord * 2016 93
  Loonse looiers (8): Verster en andere vroege looiers * 2017 27
  Stoomschoenfabriek Neerlandia * 2018 43
  Handboogschutterij Doelen Salm Salm * 2019 65
  De oprichting van het Ambrosiusgilde * 2020 65
  Drama onder de schietboom * 2020 97
       
Ger Verschuren Schaapskuil gerestaureerd * 1998 127
  De moeren van Loon 2020 7
  De moeren van Loon 2: De (Loonse) Moer 2021 7
  De muntvondst in De Moer in 1908: herziening van een reconstructie 2021 119
       
Maria Verstappen-den Otter Markante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 * 2017 133
  Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 * 2018 95
  Markante panden-3. Hoge Steenweg 66 * 2019 91
       
Toon Ververs De onderscheidsnamen van Kaatsheuvel 1983 93
  Piet Felix, illegaal werker te Kaatsheuvel 1985 74
       
Ellen Vreenegoor Onderzoek naar de kerk van Venloon 2006 21
       
Dr. A.E.N. de Vries Afscheid zuster H. Sommers 1998 47
       
Truus Webers-de Leijer Een echte dorpswinkel: bakkerij De Leijer 1997 49
       
Sjef de Wijs De optische telegraaf tijdens de Belgische revolutie 2012 103
  De kruiswegstaties van Loon op Zand 2013 137
  De monstrans van Loon op Zand vijfhonderd jaar oud 2014 93
       
Berry Wijten De Couwenbergse molen * 2006 91
       
Geert Wijtvliet Het gouden huwelijksfeest van Janus Pijnenburg en Mientje Vermeer, 2 oktober 1933 1998 79
       
Zonder auteur Schootliedje 1991 47
  Ieder draagt zijn kruis, Overwegingen van een Loonse moeder 1992 37
       
Zusters van het Gerlachusgesticht Loon op Zand:  Oorlog en bevrijding 1989 3