Straet & Vaert – uitgave 2019

Om de noordoostelijke zijde van de ‘Munitions Ausgabe Stelle’ (MASt) te kunnen verdedigen, hebben de Duitsers een loopgraaf aangelegd, die in het landschap nog steeds duidelijk waarneembaar is. Foto: Paul Faes.

Om de noordoostelijke zijde van de ‘Munitions Ausgabe Stelle’ (MASt) te kunnen verdedigen, hebben de Duitsers een loopgraaf aangelegd die in het landschap nog steeds duidelijk waarneembaar is. Foto: Paul Faes.

Heemkundekring Loon op ‘t Sandt presenteert de 39e editie van Straet & Vaert 

 

Een korte impressie van de artikelen:

Dit najaar herdenken we dat het vijfenzeventig jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Duitse bezetting van het zuiden van Nederland. Vijfenzeventig jaar geleden verdween ook de M.A.St. (Munitions Ausgabe Stelle), het omvangrijke munitiedepot dat de Duitse Wehrmacht in 1940-41 had aangelegd in een groot deel van het bosgebied langs de Horst, achter café De Efteling. Paul Faes heeft zich verdiept in de geschiedenis en het explosieve einde van dit enorme complex.

Berry van Gorkum geeft een overzicht van de mannen uit de gemeente Loon op Zand die hebben gevochten in de Napoleontische legers. Hij vertelt over hun lotgevallen en de onderdelen waarbij zij dienden. Om een beeld te krijgen waar de jongens vochten en stierven, beschouwt Van Gorkum kort de verrichtingen van Napoleon in de periode 1812-1814, te beginnen bij de Ruslandcampagne.

Jan van Iersel beschrijft de periode van vijfentwintig jaar (1798-1823) waarin de katholieken van Loon op Zand strijd hebben moeten leveren om hun oude Sint-Janskerk terug te krijgen (de zogenaamde kerknaasting) en deze na restauratie weer in gebruik te kunnen nemen.

Het artikel ‘Handboogschutterij Doelen Salm Salm’ van Jan van Iersel en Jan Vera laat zien dat Loon op Zand niet alleen een muzikaal dorp is, maar ook een dorp van schutters. Die waren in dit geval niet actief binnen het verband van een van de plaatselijke gilden, maar als vereniging van handboogschutters.

Een werkgroep van de heemkundekring doet onderzoek naar monumentale en/of markante panden in Loon op Zand. De opzet is om zowel een bouwkundige beschrijving te geven als een summier bewonings- en eigendomsverloop. In dit jaarboek de resultaten van het onderzoek naar het pand Hoge Steenweg 66. Piet den Otter heeft zich verdiept in de geschiedenis van het pand Kraanven 10.

Straet & Vaert is vanaf 9 november te koop bij de volgende winkels:

Primera Loon op Zand, Oranjeplein 24

Primera Kaatsheuvel, Hoofdstraat 78

Bruna Kaatsheuvel, Hoofdstraat 65