Bestelling Canon, Dialectenboek en Straet & Vaert

Met onderstaand formulier kunt u de volgende boeken bestellen bij onze Heemkundekring.

De historische Canon van de gemeente Loon op Zand 34 tijdsbeelden uit de geschiedenis vanaf 3000vC €7.50
Lôons Lèèft (nog) Dit dialectenboek is alleszins een aanrader. Het is een boekje met 100 pagina’s full colour plus een cd vol met Loons dialect! Enkele geluidsfragmenten staan op deze website. €24.50
Straet & Vaert 2016 143 pagina’s rijk geïllustreerde geschiedenis. €16.50

 

Daarbij komen nog de kosten voor verzending.

Nadat u het formulier hebt verzonden en het bovenstaande bedrag hebt gestort op de bankrekening van de Heemkundekring, onder vermelding van “Bestelling Sinterklaasgeschenken”, krijgt u de bestelling toegestuurd. Indien de naam die u in dit formulier invult afwijkt van de naam die behoort bij het bankrekeningnummer, dan graag de hier ingevulde naam vermelden op de betalingsopdracht.

Bankrekening: Rabobank te Loon op Zand, rekeningnummer: IBAN NL31 RABO 0129 7984 95, t.n.v. Heemkundekring Loon op Zand.

Titel*
Naam*
Adres*
Huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon
E-mail
Aantal Canons*
Aantal Dialectenboeken*
Aantal Straet & Vaert*

Een * betekent dat u hier iets in moet vullen.