Lidmaatschap

U wilt graag lid worden van onze heemkundekring? Hier ziet u wat dat voor u betekent:

  • Mogelijkheid tot deelname aan lokaal historisch onderzoek.
  • Bijwonen van lezingen over historische onderwerpen.
  • Deelname aan bijeenkomsten voor archiefordening, fotodocumentatie of genealogie
  • Opzetten van tentoonstellingen.
  • Deelnemen aan excursies.
  • Eenmaal per jaar algemene ledenvergadering, die vooral ten doel heeft het prettige contact tussen de leden te bevorderen.
  • Gratis een exemplaar van het geïllustreerde jaarboek Straet & Vaert, uit te geven door onze heemkundekring.
  • Het lidmaatschap kost u slechts € 27,50 per jaar, inclusief het jaarboek. Bij betaling via automatische incasso wordt een korting van € 2,00 op het contributiebedrag verleend.
  • Voor gezinsleden bedraagt de contributie € 12,50 per jaar, maar dan zonder jaarboek. Gezinsleden behoren tot hetzelfde gezin als een reeds ingeschreven lid.
  • Hebt u weinig tijd voor historisch onderzoek, maar erkent u wel het belang hiervan, dan zien we u toch graag toetreden als lid.

Nadat u onderstaand formulier hebt verzonden en het bovenstaande bedrag hebt gestort op de bankrekening van de Heemkundekring, onder vermelding van “Lidmaatschap”, wordt u direct ingeschreven als nieuw lid.

Bankrekening: Rabobank te Loon op Zand, rekeningnummer: IBAN NL31 RABO 0129 7984 95, t.n.v. Heemkundekring Loon op ‘t Sandt.

Titel*
Naam*
Roepnaam*
Voorletters*
Geboortedatum
Straat en huisnummer*
Postcode*
Woonplaats*
Telefoon
Mobiel
E-mail*
Gewenste ingangsdatum lidmaatschap*
Automatische incasso*
Eventueel aanvullende informatie

Indien u heeft gekozen voor automatische incasso, gelieve uw IBAN en de naam van uw bank hieronder invullen.

IBAN
Bank

Een * betekent dat u hier iets in moet vullen.