Kerk Sint Jans Onthoofding

Ruim 600 jaar monumentaal

Kerk LoZ-1De kerk van Sint Jans Onthoofding te Loon op Zand is een vriendelijke dorpskerk, gebouwd in de stijl van de Kempische gotiek, die vanaf het einde van de veertiende eeuw in verschillende fasen tot stand is gekomen. In oudere publicaties geeft men als aanvang van de bouw het jaar 1394 aan.

Het priesterkoor met aansluitend een rechthoekig zaalkerkje moet rond 1400 zijn gerealiseerd. Ongeveer in 1450 werd begonnen met de bouw van de monumentale toren, die nog steeds het silhouet van het dorp bepaalt. Het is een groots opgezette toren met steunberen, rijk versierd met natuursteen en kunstig metselwerk.

In de zestiende eeuw kreeg de kerk geleidelijk haar huidige vorm. Vanaf 1521 werden de twee kruiskoren (het transept) aangebouwd, alsmede de twee lagere zijbeuken aan weerszijde van het middenschip en de ruimte ten noorden van de toren, de huidige Mariakapel.

In 1879 werd de kerk nog uitgebreid met een doopkapel ten zuiden van de toren en in 1928-29 werden naast de beide kruiskoren twee nieuwe zijbeuken aangebouwd. De nieuwe Zuidbeuk aan de Kerkstraat werd tijdens de bevrijdingsdagen in oktober 1944 verwoest en werd in 1950-51 in een geheel andere stijl herbouwd.

Zo is het Loonse kerkgebouw door de eeuwen heen verbouwd en tijdens verscheidene restauraties steeds aangepast aan de nieuwe gebruikseisen die elke nieuwe generatie er aan stelde.

Kerk LoZ 55

Bij het rijksmonument kerk Sint Jan’s Onthoofding behoort ook de pastorie en het rondom gelegen kerkhof. Op het kerkhof staat ook de grafkelder van de adellijke familie Verheyen. De bouwstijl van de Loonse pastorie vertoont invloeden van de neo-renaissance en de neo-gotiek en is gebouwd in 1898 onder pastoor P.H. Klijsen.

Kerk LoZ 44

 

De grafkelder van de adelijke familie Verheyen te Loon op Zand is vrijwel zeker opgericht in 1898. Tot september 2011 hebben 33 personen hier hun laatste rustplaats gevonden.