Werkgroepen

Werkgroep Interviews

De Werkgroep Interviews geeft als ze daartoe gevraagd wordt ondersteuning aan de redactie Jaarboek. Anderzijds interviewt ze interessante mensen of groepen met de bedoeling hun verhalen vast te leggen en te bewaren voor het nageslacht.

Werkgroep Fotoarchief & Collectiebeheer

De Werkgroep Fotoarchief & Collectiebeheer is iedere dinsdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur actief en heeft ten doel om de verzamelde foto’s te beschrijven en te archiveren en daarnaast het gehele fotoarchief en ook de collectie dia’s digitaal te verwerken.

 

 

 

Werkgroep Archief en Documentatie

De Werkgroep Archief en Documentatie is iedere eerste en derde dinsdagmiddag tussen 13:30 en 16:30 uur actief en houdt zich bezig met het archiveren en het op orde houden van de documentatie en de museumverzameling. De heemkundekring ontvangt regelmatig schenkingen van b.v. niet meer bestaande verenigingen, die weer verwerkt moeten worden in het archief. Ook krantenknipsels die een belangrijke bron vormen worden mee gearchiveerd. De vindplaats van de stukken worden opgeslagen in de computer.

Zie de pagina Documentarchief voor een overzicht.

 

 

 

 

Werkgroep Tentoonstellingen

Regelmatig organiseert de heemkundekring een tentoonstelling. Kleinere exposities in vitrinekasten vinden plaats in samenwerking met de Bibliotheek, de huisartsenpraktijk van dr. Kools en Van Liempd  en Zorgcentrum De Venloene.

Werkgroep Bidprentjes

De voornaamste taak van de Werkgroep Bidprentjes is het verzamelen van bidprentjes en het verwerken van de gegevens die op de prentjes staan in de computer.

Werkgroep Redactie Straet & Vaert

De redactie van het jaarboek komt een paar keer per jaar bijeen om de voortgang van het jaarboek te bespreken. Ze bepaalt of een artikel aan de gestelde eisen voldoet. De redactie zoekt ook naar mensen die ‘n bepaald onderzoek willen gaan doen en dit op schrift willen stellen. De redactieleden en de eindredacteur geven hierbij, indien nodig, hun hulp. Meestal schrijven de redactieleden zelf een artikel en leveren hierbij ook het illustratiemateriaal aan. De eindredacteur corrigeert de binnengekomen artikelen, bewaakt de lay-out, maakt het persoonsregister en schrijft het voorwoord. De redactievoorzitter bewaakt de voortgang van het jaarboek, roept desgewenst de redactie bijeen en onderhoudt de contacten met de eindredacteur, de drukker en de inbinder.

 

 

 

Werkgroep Onderwijs

De Werkgroep Onderwijs stelt leskisten samen die gebruikt worden in het basisonderwijs.

Werkgroep Beschrijven Oude Panden in Loon op Zand en De Moer

De Werkgroep Beschrijven Oude Panden in Loon op Zand en De Moer, is medio oktober 2011 geëffectueerd. De doelstelling is te komen tot het vastleggen van de bouwgeschiedenis en de bewonersgeschiedenis van huizen die gebouwd zijn vóór het jaar 1940.

Thans zijn alle deze panden geïnventariseerd en gefotografeerd en worden de juiste straatnamen en huisnummers vastgelegd. Het is een omvangrijk project, ontstaan door vele vragen van inwoners, die iets meer willen weten over het huis dat zij bewonen en zal enkele jaren in beslag nemen.

Middels deze website zullen wij de vorderingen regelmatig bijwerken. De heemkundekring zal in de toekomst, na het verkrijgen van toestemming door de eigenaar van het betreffende pand, tot publicatie overgaan.

Werkgroep Genealogie

Op 20 oktober 2014 startte de heemkundekring een nieuwe cursus stamboomonderzoek. Wij maakten geïnteresseerden wegwijs in het opbouwen van een familie stamboom en waar de informatie vandaan kan worden gehaald.

Tevens zijn de verschillende software pakketten besproken die gebruikt kunnen worden.

Na deze cursus kunnen leden wekelijks deelnemen in een werkgroep genealogie.

 

 

Werkgroep Nieuwsflitsen

Werkgroep Museumcollectie/Collectiebeheer

 

 

 

Werkgroep Activiteiten

 

 

Werkgroep Archeologie

Werkgroep Sponsoring