Straet & Vaert – oproep van de redactie

Kaft JB 2015Wanneer u jaarlijks met interesse het Jaarboek Straet & Vaert van de heemkundekring leest, dan hebt u zich misschien ook wel eens afgevraagd hoe dat boek elk jaar – alweer 35 jaar lang – wordt gemaakt. Daar is een redactie voor, en een door de jaren steeds weer wisselende groep schrijvers en onderzoekers, en het is van belang die groep bij de tijd en bij de les te houden. Daarom hier een oproep om versterking. Niet omdat Straet & Vaert ‘in de knel’ zou zitten, maar omdat we willen voorkomen dat zoiets zich ooit zal voordoen.

Om te beginnen is de redactie natuurlijk steeds op zoek naar geschikte onderwerpen voor artikelen, en naar de bijbehorende onderzoekers en schrijvers. Frisse ideeën van buiten zijn daarvoor altijd welkom. Het mooist is het natuurlijk wanneer iemand die een idee aandraagt dat ook zelf kan en wil uitwerken tot een artikel, maar de praktijk leert dat dit niet altijd mogelijk is. Soms beschikt iemand wel over het nodige materiaal of over de vaardigheid om dit bij elkaar te brengen, maar heeft hij of zij geen ‘vlotte pen’, en andersom komt ook voor. In zo’n geval probeert de redactie dan te bemiddelen om idee, onderzoeker en schrijver bij elkaar te brengen zodat er toch een interessant en leesbaar artikel komt. Juist ook omdat deze werkzaamheden behoorlijk tijdrovend kunnen zijn, is versterking van het team altijd welkom. Wie hier dus voor zichzelf mogelijkheden ziet, kan zich melden bij de secretaris van de heemkundekring. We maken dan graag kennis.

Ook voor de redactie van Straet & Vaert is versterking altijd welkom. De voornaamste taak van de redactie is uiteraard te zorgen dat het jaarboek elk jaar ‘vol’ komt met interessante artikelen. Een aantal redactieleden onderzoekt en/of schrijft ook zelf, maar minstens zo belangrijk is het vinden van onderwerpen en (andere) auteurs en het op kwaliteit en inhoud beoordelen van alle ingezonden bijdragen (dus ook die van collega-redactieleden). Vervolgens moet die kopij nog gereed worden gemaakt voor de vormgever en de drukker. Ook dat is een flinke klus waarbij een goed taalgevoel en een scherp oog voor taal- en tikfouten van groot belang zijn. Voor al deze taken is versterking en ‘verse aanwas’ welkom, dus wij maken graag kennis met mensen die denken met een of meerdere van deze vaardigheden aan de redactie te kunnen bijdragen. Dat het vrijwilligerswerk is, mag duidelijk zijn.

Belangstellenden kunnen contact opnemen via de website van de heemkundekring: heemkundekringloonoptsandt.nl/contact/informatie/

 

De redactie van het Jaarboek Straet & Vaert