Excursie 2013

Excursie naar het Oertijdmuseum

12102013794Op zaterdag 12 oktober reden ongeveer twintig leden van onze heemkundekring naar Boxtel voor de jaarlijkse excursie, ditmaal naar het Oertijdmuseum ‘De Groene Poort’. Het was een interessante middag, waarin wij veel te weten kwamen over de prehistorische dieren die in onze streken leefden vanaf 70 miljoen jaren geleden: een enorme tijdsperiode, vergeleken met de leeftijd van een individuele mens. Die dieren – vaak met enorme afmetingen – zijn al lang uitgestorven en zijn gereconstrueerd aan de hand van fossielen, die op een aantal locaties zijn teruggevonden.

Na de koffie met appeltaart werd onder leiding van een medewerker van het museum een rondgang gemaakt langs de enorme collectie van prehistorische vondsten en reconstructies, die het museum rijk is.

Na deze rondleiding gingen velen nog op eigen gelegenheid sommige onderdelen nader bekijken en daarbij werd ook de tuin om het museum niet vergeten, waar talrijke bomen en planten te zien zijn, allemaal voorzien van duidelijke opschriften. We zagen daar onder andere: de pindakaasstruik, de augurkenboom, de kiespijnboom, de zakdoekjesstruik en de benzineboom.

Natuurlijk werden daarbij onderling de nodige grappen gemaakt, zodat de excursie niet alleen zeer leerzaam was, maar ook gezellig, waaraan ook het herfstzonnetje meewerkte.

Rond vijf uur werd de thuisreis aanvaard, maar niet nadat de organisator Ad Vermeer door een aantal deelnemers was bedankt voor de geslaagde middag.