Straet & Vaert – inhoud

Inhoud Straet & Vaert 1981 t/m 2022

Lijst van schrijvers en de artikelen die ze schreven voor de jaarboeken Straet & Vaert die verschenen in de jaren 1981 t/m 2022.

De plaatsing van een asterisk achter een artikel geeft aan dat dit door meer personen is geschreven en dat de schrijver dus mede-auteur is. Vervolgens zijn aangegeven het jaartal en het nummer van de pagina waarop het artikel begint.

De jaarboeken 1993, 1994 en 2007 zijn themaboeken met een titel.

  • Ses boogscheuten weeghs (1993) heeft als ondertitel Zes eeuwen kerk Sint Jans Onthoofding.
  • Cees Pijnen­burg schreef Wij maakten het zelf mee. Herinneringen van Loonse mensen aan bezetting en bevrijding (1994).
  • Jan van Iersel en Jan Vera zijn de schrijvers van Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier (2007).

In het overzicht hieronder vindt u de auteurs in alfabetische volgorde van de achternaam.

AuteurArtikelJaarPagina
    
Bas AartsKasteel Loon op Zand: een vertekend beeld?199128
    
Drs. J. AdriaansenDe toponiemen binnen de gemeente Loon op Zand198819
    
Leo AdriaenssenTurf in tijden van tegenspoed. Een verhaal over het Loonse lijden onder de Bossche boosaardigheid200277
    
Emile van BeersHet onderwijs in Loon op Zand en Kaatsheuvel (1)198152
 De pastoors van Loon op Zand *198158
 Een historische fietstocht *198167
 De brigade Loon op Zand van het Corps Marechaussee198216
 Het onderwijs te Loon op Zand en Kaatsheuvel (2)198222
 De pastoors van Kaatsheuvel198230
 Over brand en brandweer in het oude Loon op Zand *19833
 De Brabantse koffietafel198340
 Hoe in Loon op Zand gestraft werd198448
 Toponymen in de gemeente Loon op Zand198512
 Hoe de heerlijkheid Venloon bestuurd werd198646
 Van Nieuwjaar tot Silvester: de voornaamste dagen van het jaar19878
 Oud Loon, mijmeringen198877
 Volksgeneeskunst in en rond Loon op Zand19903
 Een zeer oude vorm van belasting199010
 Een overgeleverd dorpsverhaal199047
 Gebruiken rond ziekten, sterven en begraven199111
 Bomen en struiken on ons Heem199245
 Drie geslachten Jan de Jager199250
 Driekoningen *199253
 Onze Lieve Vrouw van Loon op Zand in kerk en veldkapel *199339
 Volksverhalen uit Loon op Zand en omgeving1995109
 De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand199677
 Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking199685
 Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand *1997103
 Over bid- en devotieprentjes – 1 *1998109
 Beschermtegels op huizen in Loon op Zand *19997
 Over bid- en devotieprentjes – 2 *199969
    
Jan van BeersDe optocht199144
 Driekoningen *199253
 Driekoningen zingen meej mukaor199255
    
Piet van BeersPieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren *19987
    
Pieter A. van BeersEen zonderlinge pastoor198480
 De eerste parochie van Kaatsheuvel198491
 Beroepentelling 1810, 1830, 1855198496
 Munteenheden in en rond Venloon198616
 Reglement van policie 1823 *199137
    
Truus Bennebroek-van NoijeIn memoriam zuster Alexia van Rixtel200127
    
John BoerenDe rechtspraak in Loon op Zand in de achttiende eeuw19967
 De dienaar van justitie199623
 Eenmaal, andermaal… de armen verkocht199729
 Een onverwachte erfenis199755
 De pastorie honderd jaar oud *199813
 Doktersverklaringen in Loon op Zand 1760-1810199871
 De financiën van de Loonse kerk 1640-1652 *199937
 Van Voorst naar Loon… een korte geschiedenis van de familie Jansen199991
 Voorvader gezocht… en gevonden!200045
 Leeuwen in de mist2000105
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 2 *200183
 Bewoningsgeschiedenis Kerkstraat200253
 Albertine de Dongelberghe, vrouwe van de heerlijkheid Loon op Zand200357
 De Vrede van Aken in Loon op Zand gevierd200459
 De dorpsrekeningen van Loon op Zand200473
 Een oud portret op het kasteel *200479
 De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 2200593
 Statistische gegevens heerlijkheid Loon op Zand, 17852005118
 De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 3200687
 Typisch Loons …: de familie Snoeren2006127
 Loonse slachtoffers bij de watersnood van 1853200963
 Typisch Loons… (2): de familie Beunis2009121
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 10 *201099
 De dorpsrekeningen van Loon op Zand – 42010119
 Burgerlijke stand 1811-2011: twee honderd jaar bronnen voor historisch onderzoek201185
 Wandelen door het Loon op Zand van 18282011113
 Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 2)2012141
 Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 3)2014105
 Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 4)2015125
 Wandelen door het Loon op Zand van 1828 (deel 5)2017123
    
Brabants Mulderinneke (Anneke Teurlings)M’n moeke199153
 Thuis199239
    
Rien BrandsDertig jaar Katholieke Bond voor Ouderen, afd. Loon op Zand198924
    
Frans van BreeDe pastoors van Loon op Zand *198158
 De pastoors van Kaatsheuvel *198230
 Over brand en brandweer in het oude Loon op Zand *19833
    
Toon BrekelmansKerkvisitatie te Loon op Zand, 11 april 157219843
    
Ellie van den BroekArcheologische vondsten Klokkenlaan – Kasteellaan2013149
    
Jack CoomansDNA, een nieuw gegeven in de genealogie201777
    
Theo van DoornDe kosterij *199373
 Leken werken in en om de kerk1993113
    
Ad EngelCultuurhistorie in Landgoed Plantloon201387
    
Paul FaesMASt 8/VI, vergeten munitiedepot in de duinen20197
  MASt 8/VI, Reconstructie van een Duits munitiedepot20237
Henk FreijerMarkante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 *2017133
 Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 *201895
 Markante panden-3. Hoge Steenweg 66 *201991
    
Erik GelevertDe oudste oorkonden betreffende Loon op Zand *198131
 De bevrijding van Loon op Zand198564
 Zes eeuwen Sint Janskerk19939
 De Fraters van Tilburg199357
 De kosterij *199373
 Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom *199379
 De klokken199391
 Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne199637
 Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand *1997103
 De pastorie honderd jaar oud *199813
 Over bid- en devotieprentjes – 1 *1998109
 Het primair onderwijs in Loon op Zand199961
 Over bid- en devotieprentjes – 2 *199969
 Postkantoor Loon op Zand en de mensen die er werkten – 1200047
 Bij het 100-jarig bestaan van Villa Castellanie200153
 De rentmeesters Verheyen van Loon op Zand2002131
 Loonse ondernemers van toen – 3 *2003101
 Een generatie Verheyens: Jhr Mr J.B.A.J.M. Verheyen en zijn broers en zusters2003119
 Loonse ondernemers van toen – 4 *200485
 De bewoners van kasteel en villa en die hen dienden2004101
 Acht Verheyens in erefuncties verbonden aan Loonse muziekverenigingen2005121
 De televisietoren een halve eeuw oud200683
 Meester Jan Baptist van Opstal, leven en loopbaan van een markant onderwijzer200697
 De Oude Huisplaats en Toontje Hoffman *200891
 Een artistiek fotografenduo in Loon op Zand *200899
 Loonse ondernemers van toen – 72008137
 Loonse ondernemers van toen – 8 *200997
 Loonse ondernemers van toen – 9 *201071
 Het testament van pastoor G.F.M. van den Panhuijsen2012131
 Van kasteelhoeve tot boerderij Beukenhorst2015101
 Interview met de honderdjarige Piet Horvers *20169
 De huizen van het Land van Kleef en hun bewoners201781
 De meisjesjaren van Jo Broeders-Hamers in het Land van Kleef *201799
 De jeugd van Sjaak Ligtenberg *2017105
 Lia en Ad Kuijpers verhalen over hun jeugd in het Land van Kleef *2017111
 Fotoreportage: de verdwenen panden van Brands in de Weteringstraat *2020115
 Een klein delict met grote gevolgen: de meineedprocessen tegen twee inwoners van Loon op Zand 1899-1900202183
 Het gratieverzoek van Blanche Marie Vilain202257
 Jhr. Alexander Verheyen, zijn laatste jaren in Loon op Zand en de afwikkeling van zijn nalatenschap202261
 Dr. Carel Hendrik ten Horn, leven en loopbaan van een kundig chirurg202387
Joke van GilsDe katholiciteit van het gilde2010123
 De gemeentelijke armendokters en de strijd om een huisarts in Loon op Zand201189
 Het slapende gilde Sint Crispijn201365
 De drooglegging van de kermis in 19202013123
 Siem de Ridder vertelt20159
 Interview met de honderdjarige Piet Horvers *20169
 Nelis van den Hoven aan het woord *201693
 De meisjesjaren van Jo Broeders-Hamers in het Land van Kleef *201799
 De jeugd van Sjaak Ligtenberg *2017105
 Lia en Ad Kuijpers verhalen over hun jeugd in het Land van Kleef *2017111
    
Berry van GorkumDe Efteling en zijn bewoners: Boerderij annex bierbrouwerij De Couwenberg201089
 Verwantschap tussen de bevolking van Loon op Zand en Paulus I van Haastrecht201175
 Zij dienden onder Napoleon. Bewoners uit onze gemeente in het leger van Napoleon201931
    
Marij en Piet van Gorkom-GielenDe Moerse schoolstrijd van pastoor Kamp201295
    
Kees GrootswagersHet ontstaan van het Nederlands Hervormd kerkje aan de Zuidhollandsedijk199585
 Gedicht aan een notaris199795
 De gemeente “Loon op Zand en Kaatsheuvel”199859
 Schaapskuil gerestaureerd *1998127
 De hond en de hondenkar in Loon op Zand200265
 De pastoorslijst van De Moer200349
 De M.A.St.200599
 Dr. J.S. van Beurden, een Kaatsheuvelse voorvechter voor de middenstand200639
 Rosagaerde2008129
    
Corrie Haest-van OpstalIn de schaduw van de Loonse toren199713
    
Jan HamersDe dag des Heren199333
 Luisterrijke Sacramentsprocessies *199335
 Onze Lieve Vrouw van Loon op Zand in kerk en veldkapel *199339
 Bankenverpachting, een zitplaats bij opbod199371
 Van parochiehuis naar De Hoorn199399
 Onder de kromstaf, Katholiek verenigingsleven1993103
    
Jo HamersHAVRO: Van jute zakken tot sporttassen201141
    
Henk HiddinkNederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand *199257
    
Jan van HoofToen Loon onder Beek viel. Loonse kerkgeschiedenis van 1233 tot 15592016111
    
P.W. (Willem) van den HovenTramramp in Loon op Zand1995105
    
Jan van IerselHet Oranjeplein in de jaren vijftig20059
 De heerbaan Breda – ’s-Hertogenbosch. Hoe Loon op Zand een vergeefse strijd voerde tegen het zand200663
 Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier * (Jaarboek Straet & Vaert 2007) *  
 Jan Peijnenburg, de eerste boswachter van de Loonse en Drunense Duinen20089
 Jan Peijnenburg, boswachter in oorlogstijd20097
 Loonse looiers (1): Lederfabriek Wagemakers *201011
 Harrie Wagemakers over het ontstaan van muziekkorps Concordia *201059
 Van Oude Bosschebaan naar Bosscheweg2010105
 Loonse looiers (2): Chroomlederfabriek Vromans *20117
 Van ereschoten tot aanslag – hoe Loon op Zand zijn nieuwe schout Pieter van den Hummel inhaalde201153
 De Moerse schoolstrijd 1896-18972011121
 Jan Gerlach Verbeek, De Loonse jaren (1802-1824) van een protestantse secretaris en notaris201267
 Loonse looiers (3): Lederfabriek Hollandia *20127
 Loonse looiers (4): Lederfabriek Verschuren *20137
 Burgemeester Van den Hummel aan de slag201397
 Loonse looiers (5): Brands  *20149
 Een kostbaar proces tegen Udenhout na Engels-Russische invasie in 1799201455
 Loonse looiers (6): Schoenmakers *201517
 Jacobus Steenbergen en de armenzorg201561
 Loonse looiers (7): Baeten en Michielsen *201627
 Straetse en Vaertse twisten 1840-1856201667
 Loonse looiers (8): Verster en andere vroege looiers *201727
 Naar de fraterschool in de jaren vijftig201875
 Stoomschoenfabriek Neerlandia *201843
 Naasting parochiekerk Loon op Zand (1798-1823)201949
 Handboogschutterij Doelen Salm Salm *201965
 De oprichting van het Ambrosiusgilde *202065
 Drama onder de schietboom *202097
 De verzelfstandiging van de parochie Kaatsheuvel202163
 Burgemeester Mallens (1): van volontair tot burgemeester20227
 Burgemeester Mallens (2): burgemeester in oorlogstijd202319
Marius van den Wildenberg, verzetsstrijder 1940-19452023115
Tiny van Iersel-BrouwersZoeaven in Nederland en Loon op Zand198250
 Gedeelte uit het parochiearchief tijdens de bezettingsjaren198571
 De heilige Gerlachus, kluizenaar198721
 Uit het oorlogsdagboek van pastoor Schoenmakers198919
 De Jonge Werkman/Katholieke Arbeiders Jeugd199030
 Uno Animo bestaat 70 jaar199693
 Van kruidenierswinkel tot superette, De winkel van Jan Maas1998121
 Louis Maas, beeldend kunstenaar199965
 De brigades Marechaussee in de gemeente Loon op Zand2000119
 Strubbelingen bij de afsluiting van de Kraanvensepad200147
 De Loonse Boerinnenbond (K.V.O.)2002121
 Loonse jongens in Nieuw-Guinea 1958-196220037
 De voorgeschiedenis van heemkundekring “Loon op ’t Sandt”20047
 Loonse ondernemers van toen – 5200547
 Loonse ondernemers van toen – 6200649
 Loonstars: zestien weekenden van sportieve verbroedering2008161
 Loonse ondernemers van toen – 8 *200997
 Loonse ondernemers van toen – 9 *201071
 De restauratie van de torenkruisen van de St. Jan te Kaatsheuvel2010115
 Loonse ondernemers van toen – 10201145
 Van Jeugdnatuurwacht tot Loonse Natuurverkenners201255
 Acht maal goud in de Van Salm-Salmstraat en het ontstaan van de buurtvereniging201353
 Veertig jaar basisschool De Blokkendoos201443
 Loonse ondernemers van toen – 11201553
    
Gerard JansenGedwongen winkelnering te Kaatsheuvel en Loon op Zand198767
    
Louis JanssenMichiel van Esch op zijn praatstoel199231
 Zorg voor de armen199369
 De kosterij *199373
 Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom *199379
 Opmerkelijk feit….. de klokken moesten het laten afweten199393
 Met missie meer kerk1993107
 Communicatie niet alleen van de kansel, Rond de Toren1993111
 Zesde eeuwfeest van Loonse parochiekerk199569
 De veldkapel van Loon op Zand199737
 De pastorie honderd jaar oud *199813
 Loonse ondernemers van toen200179
 Loonse ondernemers van toen – 2200299
    
Diny KemmerenEen Kaatsheuvels lied rond 1860 *198120
 Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster *199154
 Jan den boswachter (Jan Peijnenburg)19977
    
Jos KerkhofDe muntvondst in De Moer in 1908 *19813
 De oudste oorkonden betreffende Loon op Zand *198131
 De familienamen in de gemeente Loon op Zand198182
 Bibliografie van de geschiedenis van Loon op Zand198239
 De Waterstaatskerk van Kaatsheuvel (1834-1913) *198263
 Kloklijstgevels in de gemeente Loon op Zand198276
 De persoonsnamen in de rentmeesterboeken198351
 De oorsprong van het gilde198436
 P.A. van Beers: een herwaardering198467
 Straatnaamgeving, heemkundig gezien19855
 Uit de fotocollectie van de heemkundekring198655
 Handelsdrukwerk uit de dertiger jaren198662
 Het oude kerkhof van Loon op Zand198754
 Loon op Zand in 17e eeuwse bronnen *198824
 De familie Swaans te Loon op Zand198935
 Loon op Zand in 18e eeuwse bronnen *198951
 Propaganda gasverbruik in de dertiger jaren199018
    
W.H.Th. KnippenbergMerkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van Loon op Zand199561
    
Karel LaurijssensDe ontwikkeling van de landbouw in onze streek in de vroege Middeleeuwen198672
    
Anton van der LeeDe eerste prehistorische boeren in Loon op Zand19823
 Het voormalige jagersgilde van de Molenstraat198235
 Herinneringen aan P.A. van Beers198460
 Mensen van Kraanven en Duiksehoef in de 20e eeuw: een historische wandeling198519
 De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie19864
 Een gepolijste stenen bijl van de Kasteellaan19873
 De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie (2)198732
 Een oliemeulen op de Molenstraat19883
 Een feestgids van de Kon. Erk. Harmonie “Concordia” uit 193019915
 De turfvaart van Venloon naar Den Bosch199116
 De landschappelijke ontwikkeling van de Loonse en Drunense Duinen19925
 Ze hebben mijn karresporen weggehaald!199627
 IJzertijd-aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen, Het relaas van een restauratie met hindernissen199655
 Het paard als trekdier199743
 De kar als transportmiddel op de zandgronden199779
 Het speelgoed uit mijn kinderjaren199853
 Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 1199945
 Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 22001101
 Het kleurrijk taalgebruik van de Loonse boeren – 3200245
 Een gouden bruiloft op het Kraanven, 1943200375
 Duitse oorlogsfoto’s van 12 mei 1940 betreffende Loon op Zand2006123
 Met pastoor Muré het crisisjaar 1932 door200893
 Voorhistorische jagers bij het Leike- en Plakkeven200965
 Arme pastoor Muré2012125
 De Amsterdamse familie Van Loon en Loon op Zand *201543
 Oogsten in het midden van de vorige eeuw: een persoonlijke terugblik201657
 De memoires van Marie Beerens (1903-1998) – 120177
 De memoires van Marie Beerens (1903-1998) – 220187
 Huis ter Heide van Dolle Dinsdag tot 31 maart 19452020103
    
Hans van LierEen artistiek fotografenduo in Loon op Zand *200899
    
Jos van LierHet notarishuis te Loon op Zand198416
    
Anthony MaasMarkante panden-3. Hoge Steenweg 66 *201991
 Antonie Hoffman (1853-1928), schoenmaker, herbergier en socialist202299
    
Albert MegensDie jongen uit Den Doel201575
 In godsnaam, waar blijft vader toch?201757
    
Jozef MertensDe thesisprent van Theodoor van Immerseel uit 16522003113
    
Augustinus van der MespelHet tragische levenseinde van Bernard Pijnenburg in Japanse krijgsgevangenschap201579
    
Eric MichgelsenDe melkrijder uit het Kraanven. Ter nagedachtenis aan Toon van der Made201987
    
Reinier MierisMensen van toen en nu (1): Zuster Aniceta198220
 Mensen van toen en nu (2): Piet van Corstanje198227
 De Nederlands-Hervormde kerk198337
 De Zusters van Oirschot en Huize Bethlehem198434
 Pastoor Emile Rietra198456
 In de ogen van Reinier Mieris198624
    
Berry MoonenDe financiën van de Loonse kerk 1640-1652 *199937
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur200037
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 2 *200183
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 32002107
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 4200393
 Reparaties aan de klokken en de kerktoren van Loon op Zand. Hendrik Verhees als aannemer200449
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 5200469
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 6200533
    
Pastoor Em. MuréDe Heren van Venloon198372
    
Tonny van de Nostrum-van RooijOp ’t Bergeind20069
    
Frans van NuenenBewoningssporen uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd op de Kraanvensche heide, gemeente Loon op Zand198859
    
Piet den OtterDe kadastrering van de gemeente Loon op Zand 1826-1832201469
 Markante panden-3. Kraanven 10201991
    
Bertus van OnzenoordCafé Van Onzenoord: een kwart eeuw Loonse gezelligheid199917
 De Oude Huisplaats en Toontje Hoffman *200891
    
Berndt PijnenburgMijn jeugdjaren in Nederlands-Indië en de repatriëring201587
    
Cees PijnenburgEen Kaatsheuvels lied rond 1860 *198120
 Reglement van policie 1823 *199137
 Ziekentriduüm199148
 Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster *199154
 Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar199215
 Een nieuwjaarswens uit 1873199162
 Luisterrijke Sacramentsprocessies *199335
 Gerlachus, “tweede patroonheilige”199343
 Voetprocessie naar Den Bosch199345
 Loon op Zand zijnen Koning199347
 De Zusters van Schijndel199349
 Ziekentriduüm, een weldaad199367
 Misdienaar zijn, een voorrecht199377
 Herenkoor St. Cecilia, Dameskoor St. Jan, Jeugdkoor Sjaloom *199379
 De monstrans, uniek meesterwerk199385
 Het orgel199387
 Een oud uurwerk in ere hersteld199389
 Wij maakten het zelf mee, Herinneringen van Loonse mensen aan bezetting en bevrijding (Jaarboek Straet & Vaert 1994)  
 Van openbare school tot de Hoorn199589
 De tram door Loon op Zand199659
 Een Loonse bisschop, Michel Coomans199761
 Pieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren *19987
 Zorg voor zieken en kraamvrouwen, Wit-Gele Kruis Loon op Zand/De Moer 1928-1995199831
 Corry Bink, wereldkampioene199929
 Honderd jaar katholieke school in Loon op Zand199953
 Concordia20007
 Kick-Off, een niet alledaagse jeugdvereniging20017
 Honderd jaar Rabobank in de gemeente Loon op Zand 1903-200320027
 Heemkundekring “Loon op ’t Sandt” 25 jaar200421
 Tachtig jaar herensociëteit Amicitia200539
 Jan van den Broek, Pavonsoldaat200585
 Loon op Zands Jeugdkoor2005111
 Lijst van de leden van herensociëteit Amicitia 1925-20062006135
    
Cornelia PijnenburgOorlogsdagen201593
    
Cees van der PoelDe muntvondst in De Moer in 1908 *19813
 De bevolkingsregistratie van 1810198174
    
Hub PrinsLoon op Zand zoals het was: het Oranjeplein (los)1981124
 De Waterstaatskerk van Kaatsheuvel (1834-1913) *198263
    
RedactieBoerderij-interieurs in de Duinen198345
 Brief- en nota-hoofden198362
 Pastoor Em. Muré198364
 P.A. van Beers: een bibliografie198477
 De plaatsing van attentiestenen in Kaatsheuvel en Loon op Zand2022111
 De Van Rijckevorselstraat in beeld2022122
    
C.P.E. Robidé van der AaHet kasteel van Loon op Zand198420
    
Jan van RooyLoon op Zand in vroeger jaren199053
    
Nico RoymansNederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche Heide te Loon op Zand *199257
    
Ben SmitSchoenendozen en oude foto’s198163
 Een historische fietstocht *198167
 Loon op Zand in 17e eeuwse bronnen *198824
 Loon op Zand in 18e eeuwse bronnen198951
    
Gerard SpapensUit het gevangenisregister201867
    
Lia Stadhouders-van den BroekUit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 72006115
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 82008151
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 92009111
 Uit het archief van schepenbank en dorpsbestuur – 10 *201099
    
Kees StadhoudersFotoreportage: de verdwenen panden van Brands in de Weteringstraat *2020115
    
Anton StalpersMarkante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 *2017133
 Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 *201895
    
Drs. H. StoepkerZoeken en vinden198113
    
Anneke Teurlings(zie: Brabants Mulderinneke)  
    
Huib TimmermansDe verdwenen Oude Loonse Molen 202055
    
Lauran TooriansIn memoriam Jan Toorians200029
 De wijding van de kerk Sint Jans Onthoofding2000131
 Hoe Paulus van Haastrecht in Loon op Zand kwam: de koop van Loon en wat vooraf ging200133
 “Nieuwe” en oude stukjes heerlijkheidsarchief2001109
 De naam Kaatsheuvel en Hendrik van Kets2002115
 Een schepenstuk uit 1497: twee misbegrepen erfeniskwesties en het Gulden Vlies in Loon op Zand200323
 Een Loonse koloniste in Nieuw Amsterdam (1652)200445
 Een oud portret op het kasteel *200479
 Te Nijmegen vernield. Notaris J.H. van Loon en het heerlijkheidsarchief Loon op Zand200497
 De Couwenbergse molen *200691
 De etymologie van Efteling: ‘achterling’200885
 De vroegste gegevens over Bernse Hoef en Duikse Hoef2011131
 Archiefsprokkels *2011143
 Waar lag Loon op Zand in 1269?2012151
 De Amsterdamse familie Van Loon en Loon op Zand *201543
 De joodse begraafplaats aan de Horst in Kaatsheuvel2017137
 Jaarmarkten en kermis in Loon op Zand201831
 Loonse turf voor de Duitse Orde in Vught202159
 De Kraanvense Berg onder hoogspanning2021125
 Een schilderij met het kasteel van Loon, bespot en verdwenen202353
Marja van TrierPieter van Beers (1898-1959) honderd jaar geleden geboren *19987
 Tonpraoten in De Hoorn. Het begin van het tonpraoten in Loon op Zand201761
    
Abraham van der VeldenDe geschiedenis van mijn dorp19887
    
Corry van Veldhoven-van EschTerugblik in een verleden tijd199689
 Terugblik in een verleden tijd-2199783
 Terugblik in het kloosterleven van drie Loonse zusters199889
 Postkantoor Loon op Zand en de mensen die er werkten – 2200085
    
Jack VeraHet reglement voor de heerlijkheid, 1686198317
 Het dorpsbestuur in de tweede helft van de 17e eeuw198428
 Het tragisch einde van een radicaal bestuur in 1798198535
 Troebelen in 1797198637
    
Jan VeraDe muntvondst in De Moer in 1908 *19813
 Toos van Veldhoven, onderwijzeres en jeugdleidster *199154
 Handboogschutterij “Doelen Salm Salm”199240
 Voor outer en herd, De gilden van Loon op Zand199395
 Loonse jongens in Indië19957
 Beschermtegels op huizen in Loon op Zand *19997
 Sint Jansgarde, een jeugdbeweging uit de jaren vijftig200381
 Loonse ondernemers van toen -3 *2003101
 Zand erover en ploegen. De berging van een gesneuvelde Duitse soldaat200465
 Loonse ondernemers van toen – 4 *200485
 De missie van father Harrie van der Steen, een levenswerk van vijftig jaren200555
 Van zwikken, stikken en kanten likken. Historische schets van de Loonse schoenfabriek Van Lier * (Jaarboek Straet & Vaert 2007) *  
 Loonse looiers (1): Lederfabriek Wagemakers *201011
 Harrie Wagemakers over het ontstaan van muziekkorps Concordia *201059
 Loonse looiers (2): Chroomlederfabriek Vromans *20117
 Archiefsprokkels *2011143
 Loonse looiers (3): Lederfabriek Hollandia *20127
 Loonse looiers (4): Lederfabriek Verschuren *20137
 Loonse looiers (5): Brands  *20149
 Loonse looiers (6): Schoenmakers *201517
 Loonse looiers (7): Baeten en Michielsen *201627
 Nelis van den Hoven aan het woord *201693
 Loonse looiers (8): Verster en andere vroege looiers *201727
 Stoomschoenfabriek Neerlandia *201843
 Handboogschutterij Doelen Salm Salm *201965
 De oprichting van het Ambrosiusgilde *202065
 Drama onder de schietboom *202097
    
Ger VerschurenSchaapskuil gerestaureerd *1998127
 De moeren van Loon20207
 De moeren van Loon 2: De (Loonse) Moer20217
 De muntvondst in De Moer in 1908: herziening van een reconstructie2021119
 De Loonse Hoeve van Perwijs202243
 Het cijnsregister van Venloon uit 1383202357 
Maria Verstappen-den OtterMarkante panden. Oranjeplein 20 en Kasteellaan 27 *2017133
 Markante panden-2. Bergstraat 1 en 3, Kasteellaan 1 en 3 *201895
 Markante panden-3. Hoge Steenweg 66 *201991
    
Toon VerversDe onderscheidsnamen van Kaatsheuvel198393
 Piet Felix, illegaal werker te Kaatsheuvel198574
    
Ellen VreenegoorOnderzoek naar de kerk van Venloon200621
    
Dr. A.E.N. de VriesAfscheid zuster H. Sommers199847
    
Truus Webers-de LeijerEen echte dorpswinkel: bakkerij De Leijer199749
    
Sjef de WijsDe optische telegraaf tijdens de Belgische revolutie2012103
 De kruiswegstaties van Loon op Zand2013137
 De monstrans van Loon op Zand vijfhonderd jaar oud201493
    
Berry WijtenDe Couwenbergse molen *200691
    
Geert WijtvlietHet gouden huwelijksfeest van Janus Pijnenburg en Mientje Vermeer, 2 oktober 1933199879
    
Zonder auteurSchootliedje199147
 Ieder draagt zijn kruis, Overwegingen van een Loonse moeder199237
    
Zusters van het GerlachusgestichtLoon op Zand:  Oorlog en bevrijding19893