Redactie Straet & Vaert

De redactie van het jaarboek komt een paar keer per jaar bijeen om de voortgang van het jaarboek te bespreken. Ze bepaalt of een artikel aan de gestelde eisen voldoet. De redactie zoekt ook naar mensen die ‘n bepaald onderzoek willen gaan doen en dit op schrift willen stellen. De redactieleden en de eindredacteur geven hierbij, indien nodig, hun hulp. Meestal schrijven de redactieleden zelf een artikel en leveren hierbij ook het illustratiemateriaal aan. De eindredacteur corrigeert de binnengekomen artikelen, bewaakt de lay-out, maakt het persoonsregister en schrijft het voorwoord. De redactievoorzitter bewaakt de voortgang van het jaarboek, roept desgewenst de redactie bijeen en onderhoudt de contacten met de eindredacteur, de drukker en de inbinder.

Straet & Vaert – nieuwste uitgave

Inhoud Jaarboeken vanaf 1981

Straet & Vaert – oproep van de redactie