Canon Loon op Zand

Acht jaar na de vaststelling van een nationale canon heeft nu ook de gemeente Loon op Zand een eigen historische canon waarin iedere geïnteresseerde in kort bestek een overzicht krijgt van de geschiedenis van onze gemeente, van prehistorie tot (bijna) nu. In vierendertig ‘vensters’ die steeds bestaan uit een afbeelding en een tekst worden evenzoveel kernmomenten uit de geschiedenis beschreven.

20101026 def voorkantDe auteurs hebben ervoor gewaakt om zoveel mogelijk alle periodes gelijkwaardig aan bod te laten komen. In het boekwerk is nadrukkelijk erop toegezien dat alle kernen binnen de gemeente hun rechtmatige plaats kregen. Nadrukkelijk is deze canon er dan ook een van de hele gemeente.
Vanaf het begin is ernaar gestreefd deze canon ook geschikt te maken voor de basisscholen binnen de gemeente. Dat is deels al gedaan in de vormgeving, maar ook door ervoor te zorgen dat de teksten zo breed mogelijk toegankelijk zijn. Daarmee kan deze canon met gemak Wikipedia overtreffen, want wat daarin over onze gemeente valt te lezen, maakt de doorgewinterde heemkundige niet vrolijk. Als nu iemand iets over Loon op Zand wil weten, grijpt men nog wel eens snel terug op Wikipedia. Nu er een canon is, hoeft dat niet meer en zou het ook niet meer mogen gebeuren.

Deze canon is behalve informatief, ook een mooi kijk- en bladerboekje geworden. Niet alleen historisch geïnteresseerde inwoners en schoolkinderen, niet alleen bestuurders en beleidsmakers voor wie het verleden de weg naar de toekomst kan wijzen, maar ook toeristen en iedereen die toeristen ontvangt en wegwijs maakt, kan met dit boekje zijn voordeel doen. Kortom: deze canon is er voor iedereen die iets met de gemeente Loon op Zand van doen heeft.

De canon is te bestellen via het formulier op de pagina Bestelling boeken, onder Contact.