Activiteitennieuws vanuit Heemkundekring Loon op ’t Sandt

Fietstocht 2017 1Laatst, 17 juni, zijn we met een kleine  groep van onze leden op de fiets naar de Nederlands Hervormde Kerk van Loon op Zand, in Sprang Capelle geweest. Na ruim een uur gefietst te hebben, door de mooie omgeving, kwamen we hier rond 13.30 uur aan. We kregen een gedegen rondleiding met heldere toelichting op de gewoontes en gebruiken van deze geloofsovertuiging. Na nog een glas fris gedronken te hebben en even nagepraat zijn we terug naar Loon gefietst, alwaar we rond 16.15 uur aankwamen en uit elkaar gingen. Zie de foto’s…

Op 28 juni is er een foto kijkdag in de Venloene. De heemkundekring toont dan een aantal foto’s aan de inwoners en bezoekers van de Venloene waarvan weinig tot niets bekend is van wie er staan afgebeeld. Iedere hulp hierbij is welkom.

Op 12 juli wordt er een fototentoonstelling georganiseerd. Deze zal in de bibliotheek plaatsvinden.

Op 9 september, tijdens open monumentendag worden er 2 dorpswandelingen gehouden. Een in de morgen en een in de middag. Meer informatie hierover volgt nog.

Verder hebben we, dankzij een prettige samenwerking met de bibliotheek en de huisartsen van ons dorp de mogelijkheid om enkele kleine,  intieme permanente exposities en tentoonstellingen te houden. Deze hebben een regelmatig wisselend karakter en zijn te bezichtigen in de bibliotheek en de diverse wachtruimtes.

Als deze activiteiten u bevallen en u bent in het bezit van creatieve en organiserende eigenschappen kunt u altijd contact opnemen met onze secretaris om deze eigenschappen om te kunnen zetten in daden.

Mooie samenwerking met de Bibliotheek

20170613_115000Al jaren maken we gebruik van een vitrinekastje bij de Bibliotheek in Loon op Zand om regelmatig een nieuwe thema-expositie te tonen.

Sinds deze maand is de samenwerking wat verder uitgediept en mag de heemkundekring gebruik maken van dezelfde vitrinekast, maar dan in een wat opvallender deel van de bibliotheekruimte en kunnen we daar ook gelijktijdig een fotopresentatie geven.

Deze eerste keer is in samenspraak met de Bibliotheek gekozen voor een thema over oude en nieuwere dorpsgezichten. In de vitrinekast geven we deze overgang van oud naar nieuw extra vorm door het tonen van stratenmakersgereedschap en wat oude en nieuwe bestrating. Naar verluidt is de oude kei nog afkomstig van de vroegere Hoge Steenweg.

Zie een grotere foto…

Artikelen van Jan van Iersel

Jan van IerselNaast de gebruikelijke publicaties op papier, waaronder het vertrouwde jaarboek Straet & Vaert, wil de heemkundekring ook de website geleidelijkaan meer gaan benutten voor het langs digitale weg toegankelijk maken van publicaties over de geschiedenis van Loon op Zand. Reeds eerder zijn onder het tabblad Publicaties (zie bovenaan op de website) onder het button Verhalen van Anton van der Lee een aantal korte artikelen van Anton opgenomen. Onlangs is daar het button Artikelen van Jan van Iersel aan toegevoegd. Daarin vindt de geïnteresseerde lezer een aantal artikelen die niet of in verkorte vorm in Straet & Vaert zijn gepubliceerd.

Ga naar de publicaties van Jan van Iersel

Openingstijden Heemkundekring

De_KletterenhoefDoor een toenemende belangstelling voor heemkunde en een toename van geïnteresseerde leden, die hun kennis graag binnen een werkgroepen beschikbaar willen stellen, zijn de openingstijden verruimd. Dit betekent dat belangstellenden terecht kunnen op de momenten waarop wij aanwezig zijn.

Openingstijden

dinsdag van 9:00 – 12:00 uur

woensdag  van 13:30 – 16:30 uur

donderdag van 13:30 – 16:30 uur
En bovendien 's middags van 13:30 – 16:30 uur op de dinsdagen van de even weken

( 21-2; 7-3; 21-3; 4-4; 18-4; 2-5; 16-5; 30-5; 13-6; 27-6 )

Op deze middagen is de werkgroep Archief & Documentatie aanwezig

Fotowerkgroep heemkundekring in De Venloene

foto: Evelien IJpelaar

Foto- en filmwerkgroep heemkundekring Loon op ’t Sandt (foto: Evelien IJpelaar)

De fotowerkgroep van de heemkundekring Loon op ’t Sandt is op 28 juni en op 19 oktober van 9:30 tot 11:30 uur aanwezig in De Venloene. Bewoners kunnen ons dan helpen om foto’s waarvan wij de namen niet weten in te vullen.

Hebt u ook oude foto’s die bewaard moeten worden voor het nageslacht, de heemkundekring wil deze graag hebben. Als u hier nu nog geen afstand van wilt doen dan bieden wij een extra service. Kom dan even langs en laat ze door ons deskundig scannen. U mag ze gelijk weer mee naar huis nemen en op verzoek leveren wij u een digitaal exemplaar.